Kontigent og treningsavgift

INFORMASJON ANG MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKORT I HALSØY IL

Medlemskontingenten for barn under 18 år er 100 kr. For de over 18 år er medlemskontingenten 200 kr. Kontingenten betales til Halsøy IL. Systemet som benyttes er Min Idrett.

Medlemskap som støttemedlem for klubben er 200 kr. Vi oppfordrer foreldre til å melde seg inn i Halsøy IL. Da får man tilgang til medlemsfordeler som alle medlemmer i HIL får. Innmelding gjøres via Min Idrett.

Halsøy IL avd. fotball betaler anleggskontingent for barn og unge for bruk av kommunale anlegg. Alle fotballbanene i Mosjøen er kommunale anlegg, og dermed får alle barn denne avgiften. I tillegg kommer leie av Idrettshallen på vinteren.

Satser anleggskontingent:

0-12 år:   200 kr pr. år.
13-19 år: 350 kr pr. år
Damer     500 kr pr. år.

Treningsavgift pr 2024 (anleggskontingenten er inkludert i disse summene)

Barn   6 – 12 år:   kr 1 400
Barn 13 – 17 år   kr. 1 700
Junior:   kr 2 200
Damer:   kr 2 500 kr. (inkl. lagsforsikring)

Treningsavgiften er med og dekker utgifter klubben har med det enkelte laget, eks. dommere, for-sikring, utstyr, påmelding, turneringer, overganger etc.

NB! De spillerne som ikke betaler kontingent/treningsavgift i HIL fotball er ikke spilleberettiget for klubben. Det betyr at spilleren ikke kan delta på treninger eller spille kamper.

Er det noen som av ulike årsaker ikke har mulighet til å betale så ta kontakt medlemsansvarlig (står i mailen som går ut ved fakturering). Dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler klubb og bruker.

Alle medlemmer i HIL fotball får et eget medlemskort som kan skrives ut via Min idrett.

 

Halsøy IL
Styret