Halsøy idrettslag Siden 1920

Halsøy Idrettslag er et fleridrettslag i Halsøy-området i Vefsn Kommune. Idrettslaget har aktiviteter innen fotball, ski, barneidrett, mosjon og fotball for funksjonshemmede (Halsøy Tigers).

Generalsponsor:

Hovedsponsorer:

Kunngjøring av årsmøtet i Halsøy IL

Årsmøtet i Halsøy IL avholdes mandag 18.mars kl 18.30-20.00.
Alle medlemmer over 15 år har møterett og stemmerett.
Saker som ønskes behandlet må meldes inn til styreleder senest 03.mars.

-Klikk her for å lese årsdokumentet-

Om Halsøy IL

Halsøy Idrettslag er et fleridrettslag som har hovedaktivitetene i Halsøy-området i Vefsn Kommune. Idrettslaget har aktiviteter innen fotball, ski, barneidrett, mosjon og fotball for funksjonshemmede (Halsøy Tigers). Halsøy IL disponerer Halsøy Idrettspark med eget klubbhus, fotballbaner og ballbinger. I tillegg har vi Ollmoen skianlegg som ligger bynært og har klubbhus og fine skiløyper.

Halsøy Idrettslag jobber for å fremme gode holdninger til samarbeid på tvers av idrettslagene i Vefsn. Halsøy IL skal være et attraktivt idrettslag å være medlem i.

Idrettslagets formål

Halsøy IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på NIFs grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Verdigrunnlaget
Halsøy IL ønsker et idrettslag der følgende verdier gir seg til kjenne i vårt arbeid;

Fellesskap

Ansvar

Glede

Trygghet

Felles verdier er med på å:

Øke ansvarsfølelsen

Skape stabilitet

Gi kriterier og reTning for framtidig handling

Skape identitet

Gi grunnlag for kommunikasjon og samhandling

Øvrige sponsorer: