Styre i Halsøy IL Ski 2016:

Leder Vegard Kristiansen, tlf 990 29 744

Sportslig leder Elin Abelsen

Økonomi Ole Kristian Volden

Styremedlem Berit Anita Gluggvasshaug

Styremedlem Geir Kristian Pedersen

Varamedlem Kristian Hansen