Kontingent Halsøy IL gjelder for hele Halsøy IL, uavhengig av hvilken aktivitet man er med på.

Kontingent 0-18 år:  100,-

Kontingent 19-     :   200,-

Treningsavgift ski:

0-12 år                :   300,-

13-99 år              :   450,-

Min idrett pålogging

Fordeler med min idrett

Vervekampanje for Halsøy IL Ski.
Medlemskap i Halsøy IL koster 100,- for barn/ ungdom, og 200,- for voksne over 19 år.

Som medlem er man med på å legge til rette for at Halsøy IL kan gi et best mulig tilbud til barn, unge og voksne som ønsker å holde seg i aktivitet. 

Innmelding skjer ved å logge inn på https://minidrett.nif.no/. Følg anvisning for å opprette ny bruker, link oppe til høyre på siden.

Dette er et register som fra 1.1-2016 blir brukt som grunnlag for utbetaling av støtte og tilskudd fra Idrettsforbund, og statlige overføringer. Medlemstall som er registrert her er derfor avgjørende for hvilke overføringer vi kan få, i tillegg til at medlemstall er viktig i forbindelse med søknader om støtte fra næringslivet forøvrig.

Håper at mange benytter seg av denne muligheten, men om noen får problemer så ta kontakt med undertegnede eller Elin Abelsen, så hjelper vi dere på veg.

MVH Vegard Kristiansen

Ta kontakt om det er spørsmål:  Vegard tlf 990 29 744