Oppstartsmøte barneidrett – Halsøy IL Allianse

Dato: 15. sept. Kl. 20

Sted: Kulstad skole – Millenium/hall

Aldersgruppe: 4/5 år – 4. trinn

 

Formål: Kartlegge deltakere, instruktører og forventninger til barneidretten. Enkelte foresatte har allerede sagt ja til å stille opp, men det er enda behov for flere. Barneidretten driftes gjennom frivillige, og er således basert på dugnadsinnsats fra de voksne rundt barna.

 

Barneidretten søker å stimulere til allsidig aktivitet, og skape mestring, trivsel og tilhørighet i barnegruppa.

 

VELKOMMEN.

 

 

Kontaktperson:

Marte Bjøraas 93 41 39 13

Renate Lundestad 91 74 31 98

Del