INFORMASJON ANG MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKORT I HALSØY FOTBALL

 

Medlemskontingenten for barn under 18 år er 100 kr. For de over 18 år er medlemskontingenten 200 kr.

 

Medlemskap som støttemedlem for klubben er 200 kr. Da får man samtidig tilgang til medlemsfordeler som alle medlemmer i HIL fotball får.

 

Fra og med i år er treningsavgiften økt. Dette skyldes at idrettskortene avvikles og erstattes med anleggskontingent for barn og unge for bruk av kommunale anlegg. Alle fotballbanene i Mosjøen er kommunale anlegg, og dermed får alle barn denne avgiften.

 

Satser anleggskontingent:

0-12 år 200 kr pr. år.

13-19 år 350 kr pr. år

Damer 500 kr pr. år.

 

Treningsavgift pr 2016 (anleggskontingenten er inkludert i disse summene)

Mini t.o.m 10 år:                       950 kr

Lillejente, lillegutt: 11-12 år:  1075 kr.

Smågutt, småjente:                  1175 kr.

Gutt, jente:                               1425 kr.

Junior:                                      1425 kr.

Damer:                                     2450 kr. (inkl. lagsforsikring)

 

Treningsavgiften er med og dekker utgifter klubben har med det enkelte laget, eks. dommere, forsikring, utstyr, påmelding, turneringer, overganger etc.

NB! De spillerne som ikke betaler treningsavgift/kontingent i HIL fotball er ikke spilleberettiget for klubben. Det betyr at spilleren ikke kan delta på treninger eller spille kamper.

Støttemedlemskap = Alle som ønsker det kan støtte klubben ved å bli medlem i HIL fotball. Da får man samtidig tilgang til medlemsfordeler som alle medlemmer i HIL fotball får.

Alle medlemmer i HIL fotball får et eget medlemskort som kan skrives ut via Min idrett.