Sammenslåing av lag i Vefsn

På grunn av flere års problemer med rekrutering av dame / junior i Vefsn har styret i Halsøy IL, Mosjøen IL, Olderskog IL og Drevja IL (heretter kalt styrene), Vært i dialog om hvordan vi skal finne en løsning på dette problemet. 

I innledningen til sesongen 2015 kom styrene til en enighet om at det skulle kjøres i gang ett samarbeidsprosjekt, der alt av juniorspillere skulle spille for HIL. Dette prosjektet skulle bare være ett prøveprosjekt for å se hvordan spillerne / trenerapparatet funket i lag. Resultatet av denne sammenslåingen har udiskutabelt vært en suksess.

Videre har det i styrene blitt diskutert om hvordan vi skulle få til å rekruttere / supplere spillere opp til junior-nivå. Det som styrene fant ut som den beste løsningen var at alle jentene fra og med 15 år skulle spille for en og samme klubb.

Styrene har vært i dialog gjennom hele sesongen for å finne en endelig løsning på hvordan vi skal få til å få ett skikkelig tilbud til så mange jenter / damer som mulig. 

Alle klubbene i Vefsn ønsker at Mosjøen IL skal stå for driften og organiseringen av dette prosjektet. Mosjøen IL har ansatte som kan planlegge og legge til rette for et bedre tilbud for Damefotballen i Vefsn.  I tillegg skal det være et Utvalg med 1 representant fra alle Klubbene i Vefsn som skal følge utviklingen i Prosjektet. Dette betyr at alle jentene fra og med 15 år i alle 4 klubbene i Vefsn, skal spille for MIL. 

Det må presiseres om at dette er ett nøye gjennomtenkt prosjekt, og at det er kun spillernes interesser som har stått i fokus.

Mvh

Styret i Halsøy IL (fotball)