VIKTIG INFO!

Husk at alle må betale treningsavgift.

Hvis dette ikke er betalt får ikke spillerne være med på kamper eller cuper, da forsikring inngår i avgiften.