Tirsdag 3. Mai kl. 1700 blir det Rusken og SHMIL dugnad. Dette er fremskyndet 1 uke grunnet den tidlige våren.

 

Alle spillere med foreldre bes møte til felles dugnad. Vi skal bli ferdige i løpet av denne kvelden.

 

Alle spillere til og med G/J 12 møter på Halsøy Idrettspark

 

Alle spillere fra og med G/J 13 til og med damelaget møter utenfor porten på SHMIL.

 

Det blir barneparkering på Halsøy for de som ønsker. Fra fyllte 3 år og oppover; Fotball og andre aktiviteter i ballbinger. Minst 1 forelder til barn på barneparkering rydder på Halsøy. Dette med tanke på nærhet til barnet.

 

Det blir servert kaffe/saft og noe å bite i på klubbhuset.

 

All trening opphører så lenge dugnaden pågår. Kamper går som planlagt.

 

 

Leder Rusken (Halsøy), Børge Strandheim, 907 969 31

 

Leder SHMIL dugnad: Kjetil Valrygg, 928 25 706

 

Barneparkering: Tine Kvitnes, Lene Jensen, Hanne Liland

 

PS! Det blir ikke søppelrydding på E6 for Svevia i år.

 

Møt opp på "RUSKEN" og «SHMIL» dugnad. Felles innsats for klubben vår!

 

 

Med vennlig hilsen

 Styret