Halsøy il har fått tilbud om dugnad fredag 12 august.

1. Kiosk i aulaen ved Mosjøen videregående studiested Sentrum. Det skal være storskjerm utenfor skolen. Halsøy må selv lage/kjøpe inn salgsvarer. Tidspunkt: kiosken skal være åpen fra kl 1130-1500.

2. Veivakt. De trenger veivakter fredag 12 august. Det vil bli betalt per vakt. Vakt tidsrommer er litt usikkert men ca 1300-1630.

Alle inntekter går til de enkeltes lag.

Har du mulighet til å delta kontakt Trude Haaland på tlf: 40092253

Frist for påmelding er mandag 1 August

 

Del

Besøk oss på Facebook